Thông báo quan trọng về dịch COVID-19

CÁCH XỬ LÝ KHI XE BỊ NGẬP NƯỚC

Trường hợp xe bị ngập nước tắt máy thì tuyệt đối không nên đề nổ máy lại.

 Khi đề nổ máy lại có thể gây hư hỏng nặng hơn cho động cơ.

Và cách xử lý như sau:

  • 1. Lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình xe và cảnh xung quanh.
  • 2. Gọi Hotline Bảo hiểm thông báo tình hình và hỏi Hotline cách xử lý.
  • 3. Đẩy xe đến nơi cao ráo hơn.
  • 4. Gọi dịch vụ cứu hộ để đưa xe về Garage chính hãng 

Số Hotline Bảo hiểm:

BẢO HIỂM BẢO VIỆT 1900 558899 BẢO HIỂM LYBERTY 1800 599998 BẢO HIÊM DẦU KHI (PVI) 1900 545458 BẢO HIỂM VIỄN ĐỒNG 1900 9249 BẢO HIỂM BSH 1900 969609 BẢO HIỂM PIJICO 1900 545455 BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN (PTI) 1900 545475  BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI (MIC) 1900 558891 BẢO HIỂM BẢO MINH 1800 588812 

Cứu hộ Ford Phú Mỹ 0946 304080

Các khuyến mãi của đại lý

Xem tất cả các chương trình khuyến mãi mới nhất của PHÚ MỸ FORD

Tin tức

Xem tất cả các tin tức mới nhất từ PHÚ MỸ FORD